Xà đơn cho trẻ em

Xà đơn trong nhà với trẻ em XĐ-01

Xà đơn trong nhà với trẻ em XĐ-01 là dụng cụ dành cho trẻ em có chiều cao dưới 1,5m để luyện tập giúp tăng trưởng và phát triển chiều cao tối ưu dành cho trẻ. Vậy làm thế nào cho việc luyện tập xà đơn hiệu quả. Cách luyện tập xà đơn trong nhà với trẻ em ...

Xà đơn dành cho trẻ em Đại Việt DV - 02

Xà đơn trẻ em Đại Việt là dụng cụ tập giúp tăng chiều cao hiểu quả và an toàn để tăng chiều cao cho trẻ. Sản phẩm được đăng kí và phân phối độc quyền bởi Đại Việt Sport. Những lí do cho trẻ tập xà đơn từ bây giờ Tập xà đơn  giúp cho trẻ phát triển chiều ...